9 філософських книг

Philosophy-in15-Minutes-cropped

Цікаві філософські твори, що виходили в Україні у 2015-2016 роках.

1. Мішель Онфре. «Сила життя. Гедоністичний маніфест»
onfre2knsНаписавши понад тридцять книг, — від першої «Живіт філософів» (1989) до «Трактату атеології» (українське видання 2010 року), — відомий французький філософ Мішель Онфре вирішив зібрати найголовніші свої ідеї в одній книзі. У цьому «Гедоністичному маніфесті» філософ ділиться своїми світоглядними, політичними, екзистенційними переконаннями.

 

 

 

2. Анастасія Стрелкова «Буддизм: Філософія порожнечі»
Buddha

Ця книга є першим в Україні фундаментальним дослідженням з філософії буддизму. Водночас вона є першою у своєму роді спробою дослідити буддизм не як строкате розмаїття доктрин окремих шкіл та напрямків, а як живе, внутрішньо цілісне філософсько-релігійне вчення, що постає на базі спільної для всіх його напрямків філософії — філософії порожнечі. Такий підхід дає змогу побачити нерозривність ідей буддійської традиції: від шкіл раннього буддизму Індії до середньовічного дзен-буддизму Японії. З іншого боку, «погляд крізь порожнечу» дає ключ до розуміння найширшого кола філософських проблем буддійської онтології, гносеології, етики, філософії мови.

До книги увійшли також переклади трьох буддійських сутр: «Малої сутру про порожнечу» (Чула-суннята-сутта), «Сутри серця» (Грідая-сутра) та «Діамантової сутри» (Ваджраччхедіка-праджняпараміта-сутра).

Придбати книжку

3. Ларс Фредерик Г. Свендсен «Філософія свободи»
SvendesenСвобода — один з найцікавіших феноменів існування людини. Це багатовимірне філософське явище, що включає онтологічні, метафізичні, політичні й особистісні аспекти. Оригінальність книжки норвезького вченого Ларса Свендсена ви-являється у тому, що він спромігся вибудувати цілісну концепцію свободи, а також зробив власний внесок до розуміння та критичного огляду поглядів різних філософів і різноманітних теорій. У коло питань, що їх розглянуто в його книжці, входять такі: чи може існувати свобода у всесвіті, яким керують закони природи? Що потрібно людині, щоб почуватися вільною? Яке суспільство ми маємо розбудувати, щоб його можна було назвати вільним? Які загрози чекають на свободу в сучасному суспільстві? Чи має свобода зазнавати певних обмежень? Та багато інших.

Придбати книжку

 

4. Сунь Цзи «Мистецтво війни»
СуньНайдавніший із відомих людству трактатів про воєнне мистецтво та його філософію. Джерело воєнної мудрості й водночас практичне керівництво з тактики та стратегії воєнних дій.
Викладені в книзі ідеї та поради стосуються не лише стратегії бою і завоювання, а й усієї діяльності людини, зокрема й бізнесу.

Придбати книжку

Читати також: Сунь-Дзи про війну – як про мистецтво

 

 

5. Жан-Поль Сартр «Смерть у душі»
Sartr«Смерть у душі» — це третій том трилогії «Шляхи свободи»).
В чім більше гідності: піддатися ворогові задля того, щоб уникнути марних жертв, чи вступити з ним у безнадійну боротьбу? Яка роль окремої особистості у вирі історії? Що може зробити кожен задля перемоги? Ці питання доводиться вирішувати героям третього тому трилогії «Шляхи свободи», і вибір кожного з них різний.

Придбати книжку

 

 

6. Тарас Лютий «Ніцше. Самоперевершення»

NicsheДослідження присвячене вивченню біографії та філософської спадщини Фрідріха Ніцше. Монографія є спробою охопити загальну тематику і простежити трансформацію поглядів німецького філософа. Розвідка окреслює культурний контекст формування мислителя, з’ясовує, як він сприймав поширені в ХІХ ст. соціально-політичні рухи, простежує сторонні ідейні впливи на його погляди, порушує питання про причини експлуатації інтелектуального доробку Ніцше тоталітарними ідеологіями, а також увиразнює концепти «самоперевершення» і «самотворення», що стали чільними домінантами філософування Ніцше. Розкрито подальшу рецепцію, моделі переосмислення й долю ніцшеанства в різноманітних національних традиціях.

 

7. Пітер ван Інваген «Нарис про свободу волі»
PiterПроблема свободи волі є однією з найважливіших у філософії. Чи може людина мати свободу волі у світі, де все обумовлене природною необхідністю і визначене наперед?
Ця книжка побачила світ 1983 року і зробила переворот у дискусіях про свободу волі в аналітичній філософській традиції. Її автор, видатний американський філософ Пітер ван Інваґен, послідовно обґрунтовує несумісність свободи волі та детермінізму і показує, як наша моральна відповідальність постає гарантом свободи волі.
Придбати книжку

 

8. Вахтанг Кебуладзе «Чарунки долі»
Kebuladze«Чарунки долі» — це збірка есеїв, у якій немає наскрізного сюжету, втім, окремі оповідки пов’язані між собою. В них вигулькують ті ж самі імена й історії, але в різних контекстах — так, зрештою, і плететься тканина людської долі та історії. На сторінках книжки зустрічаються філософи й митці з різних країн і часів. Автор змушує їх говорити одні з одними. Із цієї розмови народжуються нові історії, з яких і складено цю книжку.

Придбати книжку

Читати також: «Чарунки долі» Вахтанґа Кебуладзе: контрабандне письмо

 

 

9. Володимир Єрмоленко «Далекі близькі»
Daleki«Далекі близькі» — друга книжка українського філософа та публіциста Володимира Єрмоленка. Це книжка про Руссо, Казанову, Гофмана, Флобера, Дерріда, Зонтаґ, Барта, Ґарі — і водночас про близькість, насолоду, невидимість, втрату, повільність та чуттєвість. Це книжка про людей та їхні життя, їхні болі й радості — і водночас про сенси, що їх ці люди витворювали зі свого досвіду. Це книжка про те, як можна перетворити слабкість на силу, а ваду — на перевагу. Про те, як далекі класики можуть раптом стати близькими — як друзі, як рідні.

Придбати книжку

Читати також: Між літературознавчим спіритуалізмом і філософською некрофілією

  • Arni

    Ще непогані есеї Богдани Матіяш “Братик Біль, Сестричка Радість” http://goo.gl/DtG1Fx