Видавці україномовної літератури мають переваги при оренді

           Герб України                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 17 червня 2009 р. N 597
Київ

Про затвердження Порядку визначення
обсягу книжкової продукції державною мовою,
підготовка, випуск та/або розповсюдження
якої здійснюються вітчизняними видавництвами
і підприємствами розповсюдження книжкової продукції,
для укладення договорів оренди приміщень


Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок визначення обсягу книжкової продукції
державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої
здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами
розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди
приміщень, що додається.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2009 р. N 597

ПОРЯДОК
визначення обсягу книжкової продукції державною мовою,
підготовка, випуск та/або розповсюдження
якої здійснюються вітчизняними видавництвами
і підприємствами розповсюдження книжкової продукції,
для укладення договорів оренди приміщень


1. Цей Порядок установлює механізм визначення обсягу
книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або
розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і
підприємствами розповсюдження книжкової продукції (далі -
видавництва і підприємства книгорозповсюдження), з метою
документального підтвердження права видавництв і підприємств
книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та/або
розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції
державною мовою, на укладення договору оренди приміщень державної
та комунальної власності без проведення конкурсу і переважного
права на укладення такого договору, крім випадку, передбаченого
частиною четвертою статті 8 Закону України "Про оренду державного
та комунального майна" ( 2269-12 ).

Відповідно до статті 73 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ), передача в оренду державного та
комунального майна здійснюється у 2009 році виключно на конкурсних
засадах, крім державного та комунального майна, яке передається в
оренду, зокрема, видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження,
що забезпечують підготовку, випуск та/або розповсюдження не менше
як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком
видань рекламного та еротичного характеру). Згадані видавництва і
підприємства книгорозповсюдження визначаються відповідно до цього
Порядку.

2. Держкомтелерадіо видає видавництвам і підприємствам
книгорозповсюдження на безоплатній основі протягом 15 днів з дня
надходження від них заяви довідку про випуск та/або розповсюдження
не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою.

До заяви додається копія свідоцтва про внесення суб'єкта
видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції, а підприємством
книгорозповсюдження також завірені підписом керівника відомості
про наявність у продажу на момент подання заяви не менш як 50
відсотків книжкової продукції державною мовою.

3. Обсяг книжкової продукції визначається виходячи з
кількості назв випущеної та/або розповсюджуваної продукції.

4. Для визначення обсягу випущеної видавництвами книжкової
продукції державною мовою Держкомтелерадіо надсилає звернення до
Книжкової палати, яка протягом п'яти днів з дня його надходження
подає інформацію про обсяг випущеної видавництвом за останні 12
місяців книжкової продукції, виходячи з кількості назв
обов'язкових примірників документів, що надійшли відповідно до
Закону України "Про обов'язковий примірник документів" ( 595-14 ).

5. У видачі довідки, передбаченої пунктом 2 цього Порядку,
може бути відмовлено:

видавництву, яке протягом останніх 12 місяців випустило менш
як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою;

підприємству книгорозповсюдження, в якого обсяг наявної у
продажу книжкової продукції державною мовою становить менш як 50
відсотків.

Кабінет міністрів України