Харизма вирішує все? Огляд книги Радислава Гандапаса «Харизма лідера»

Що таке влада? Існує безліч міфів, пов’язаних із цим явищем. Хіба соціальний статус і компетентність є вирішальними факторами при її здобутті та утриманні? Зрозуміло, що ні. Величезну роль відіграє випадок, а також те, наскільки людина прагне до самоствердження.

Харизма лідера / Радислав Гандапас ; Пер. з рос. А. Стояновська — Д.: Моноліт, 2018. — 296 с.


Людина, яка має владу, відрізняється від інших. Вона є успішнішою, ефективнішою та красивішою, про неї складають легенди. Її завжди слухатимуть та мимоволі підкорятимуться. Саме це називається харизмою. Її неможливо виміряти чи оцінити, однак саме вона змінює історію.

Хто такий харизматик

Але що означає бути харизматиком? Які основні риси таких людей та що їх об’єднує? Відповідь на ці питання ви знайдете у книзі Радислава Гандапаса — одного із найкращих на пострадянському просторі бізнес тренерів. Фахівця у сферах ораторського мистецтва та психології лідерства. На основі дослідження біографій видатних постатей автор прагне показати суть харизматичності у всіх її проявах.

На його думку, феномен такого типу лідерства можна пояснити способом мислення людини. Це закладено у нас природою та переслідує протягом всього життя — від підпорядкування батькові до наслідуванням політичних лідерів, які, нав’язуючи свої переконання, ведуть на смерть мільйони життів. Якщо людина втрачає такого лідера, вона перестає відчувати себе захищеною, оскільки тепер їй самій необхідно приймати рішення і шукати мету власного існування.

Управління свободою

Незважаючи на те, що сучасний світ надав людям багато можливостей, вони так і не збагнули, що робити зі свободою вибору. Свобода перетворилася на тягар, від якого людина природно намагається ухилитися, перекладаючи її на іншого.

Лідера вирізняє те, що він готовий взяти на себе вибір своєї команди. Він не живе за загально прийнятими нормами. Він є вільнішим за інших, оскільки сам керує собою, навіть тоді, коли це, здавалося б, зовсім неможливо. Одержимість ідеєю є характерною рисою лідера. Така особистість переконана у своїй правоті та відстоює власні цінності. Тож часто трапляється, що навіть хороші люди утверджують владу та реалізовують (навіть благі) ідеали насильницькими та нечесними методами.

Мораль — це дуже умовна річ, нам прививає її суспільство, і ніхто не задумується, наскільки раціональним є це поняття. Лідери створюють власний моральний кодекс, саме тому їх часто звинувачують у безчесності та жорстокості.

Впродовж історії людям втовкмачували в голови думку, що їх очільники є обраними вищими силами і мають благу мету. Та навіть сьогодні існує думка, що задатки лідерства людина отримує від народження. В цьому справді є часточка правди, адже харизма це, в першу чергу, набір особистісних якостей, які притягують інших, зовнішній вигляд тощо. Однак, набагато важливішим складовими є психологія та навички.

Змінюючи свій світогляд та набуваючи певних вмінь, людина може навчитися переконувати людей та перетворювати їх на свої послідовників. Навіть якщо у харизматика немає плану, він повинен довести своїм послідовникам його наявність. Не настільки важлива сама мета, як ідея, яку закладають у голови іншим.

Всі лідери схожі

На основі історій життя видатних людей автор розробив набір рис, який в тій чи іншій формі був притаманний більшості із них. Найперше в очі кидається однотипність біографій. Навіть розповіді про життя Будди та Леніна містять схожості. Автор детально аналізує кожен елемент та показує, як він репрезентується в тих чи інших життєписах. Важливу роль мають і зовнішні атрибути — маленькі вуса і пасмо волосся на чолі одразу асоціюються із Адольфом Гітлером, берет і хустина малює в уяві Че Гевару, а сигара і люлька відповідно Сталіна і Черчиля. Без свого образу вони б втратили владу, оскільки стали б «чужими» для своїх послідовників.

Феномен лідерства у книзі розглядається крізь призму психології мас. Суспільство саме прагне до підкорення. У середовищі натовпу людина втрачає елементи власного мислення, вона підкоряється загальним інстинктам. Яскравим прикладом цьому є ритуали — своєрідна послідовність дій, яка виконується бездумно і має символічне значення. Фактично кожен тоталітарний режим використовував певний ритуал, не кажучи вже про ритуали релігійних конфесій. Яскравим прикладом є нацистське привітання. Коли людина виконує подібне дійство вона не керується здоровим глуздом, це виникає на підсвідомому рівні. Воно дає відчуття причетності до чогось більшого, тому цим часто намагаються маніпулювати.

Ще на початку книги її автор запевняє, що ця книга не є посібником із розвитку лідерських якостей особистості, проте вдумливий читач однозначно візьме для себе декілька уроків для вдосконалення власної харизми та навичок управління людьми. Цікавим є зауваження автора, що зазвичай харизматики захоплюються біографіями відомих людей. Адже, вивчаючи їх, можна зрозуміти, як використовувати свої особливості для впливу на людей навколо. Кожен із нас наділений рисами, які приваблюватимуть інших. Радислав Гандапас лише дає загальну схему, все інше доведеться робити самому.